Corporate Outline

Basic Information

Company name
SCSK Corporation
(Abbreviated as SCSK)
Established
October 25, 1969
Capital
21,285 million yen
Net sales
414,150 million yen (FY2021 Consolidated)
Operating profit
47,555 million yen (FY2021 Consolidated)
Employees
14,938 (As of March 31,2022 Consolidated)
Stock listing
Tokyo Stock Exchange, Prime Market (Stock code: 9719)

Officer Composition

(As of June 23, 2022)

Board of the Directors

Representative Director, Chairman and Chief Executive Officer
Hideki Yamano
Representative Director, President and Chief Operating Officer
Takaaki Touma
Director
Koji Tamefusa
Director
Tetsuya Fukunaga
Director
Shunichi Aramaki
Director ※1 ※2
Tetsuya Kubo
Director (Audit and Supervisory Committee Member)
Yasunori Anzai
Director (Audit and Supervisory Committee Member) ※2
Kimitoshi Yabuki
Director (Audit and Supervisory Committee Member) ※2
Masaichi Nakamura
Director (Audit and Supervisory Committee Member) ※2
Kazuko Shiraishi
Director (Audit and Supervisory Committee Member) ※2
Yasuo Miki
Director (Audit and Supervisory Committee Member) ※2
Sadayo Hirata
  • ※1Chairman of the Board
  • ※2Outside

Officers

Chairman and Chief Executive Officer
Hideki Yamano
 
 
President and Chief Operating Officer
Takaaki Touma
 
 
Executive Vice President
Koji Tamefusa
Tetsuya Fukunaga
 
Senior Managing Executive Officer
Tetsuya Ueda
Atsushi Watanabe
 
Managing Executive Officer
Toshiaki Kudo
Hideki Tazai
Makoto Nakamura
Yasushi Shimizu
Yasuo Sugahara
Yoshiyuki Shinbori
Yasuhiko Oka
Tadashi Miyagawa
Koji Watanabe
Mineo Yokoyama
Ken Takano
Masaki Komine
Senior Corporate Officer
Yoshinori Kawashima
Akihiko Harima
Takayuki Okuhara
Takaya Yamamoto
Toshihiko Mitsuishi
Yukihiko Saito
Kan Takahashi
Masahiro Otani
Masaaki Mori
Takaaki Ishida
Eri Kawanabe
Junichi Horie
Kenji Toda
Shoji Shiuchi
Kenji Ichiba
Shu Wei
Shunichiro Fukushima
Ikuo Uchiyama
Toshihiko Kusakabe
Osamu Kubo
Yoshinari Kobayashi
Yousuke Tsutaya
Tomoyuki Naruke
Masayuki Tanabe
Hideya Nakashima
Yoshihiro Jinbo
Toshiyuki Takahashi
Mitsuru Osawa
Hideho Masuda
Seiji Sato
Atsushi Sugiyama
Kenji Inoue
Jun Kawamura
Hiroshi Ogasawara
Satoshi Kitao
Seiya Otsuka
Tadashi Takakura
 
 

Organizational Chart

(As of April 1, 2022)

Organizational Chart

Corporate Profile