Corporate Outline

Basic Information

Company name
SCSK Corporation
(Abbreviated as SCSK)
Established
October 25, 1969
Capital
21,152 million yen
Net sales
396,853 million yen (FY2020 Consolidated)
Operating profit
45,878 million yen (FY2020 Consolidated)
Employees
14,550 (As of March 31,2021 Consolidated)
Stock listing
First section of the Tokyo Stock Exchange (Stock code: 9719)

Officer Composition

(As of June 23, 2021)

Board of the Directors

Representative Director, Chairman and Chief Executive Officer
Masao Tabuchi
Representative Director, President and Chief Operating Officer
Toru Tanihara
Director
Koji Tamefusa
Director
Tetsuya Fukunaga
Director
Kei Kato
Director
Bin Haga
Director ※1 ※2
Kiyoto Matsuda
Director ※2
Tetsuya Kubo
Director (Audit and Supervisory Committee Member)
Yasunori Anzai
Director (Audit and Supervisory Committee Member) ※2
Kimitoshi Yabuki
Director (Audit and Supervisory Committee Member) ※2
Masaichi Nakamura
Director (Audit and Supervisory Committee Member) ※2
Kazuko Shiraishi
  • ※1Chairman of the Board
  • ※2Outside

Officers

Chairman and Chief Executive Officer
Masao Tabuchi
 
 
President and Chief Operating Officer
Toru Tanihara
 
 
Executive Vice President
Masatoshi Endo
Koji Tamefusa
 
Senior Managing Executive Officer
Tatsuyasu Kumazaki
Tetsuya Fukunaga
Kei Kato
Managing Executive Officer
Toshiaki Kudo
Tetsuya Ueda
Hideki Tazai
Atsushi Innami
Makoto Nakamura
Atsushi Watanabe
Takashi Shinjo
Yasushi Shimizu
Takaaki Touma
Yasuo Sugahara
Hisanao Takei
Yoshiyuki Shinbori
Shigehiro Seki
Yasuhiko Oka
 
Senior Corporate Officer
Koichi Naito
Yoshinori Kawashima
Akihiko Harima
Takayuki Okuhara
Tadashi Miyagawa
Takaya Yamamoto
Koji Watanabe
Toshihiko Mitsuishi
Yukihiko Saito
Mineo Yokoyama
Hiroyuki Komiya
Kan Takahashi
Akira Yamano
Ken Takano
Masahiro Otani
Tomishige Tamura
Masaaki Mori
Takaaki Ishida
Eri Kawanabe
Hiroyuki Miyagawa
Junichi Horie
Kenji Toda
Shoji Shiuchi
Kenji Ichiba
Shu Wei
Shunichiro Fukushima
Tomoo Kawana
Ikuo Uchiyama
Shinji Miyanishi
Toshihiko Kusakabe
Osamu Kubo
Yoshinari Kobayashi
Yousuke Tsutaya
Masaki Komine
Tomoyuki Naruke
Masayuki Tanabe
Hideya Nakashima
Yoshihiro Jinbo
Toshiyuki Takahashi
Mitsuru Oosawa
Hideho Masuda
Seiji Sato

Organizational Chart

(As of October 1, 2021)

Organizational Chart

Corporate Profile