Corporate Outline

Basic Information

Company name
SCSK Corporation
(Abbreviated as SCSK)
Established
October 25, 1969
Capital
21,152 million yen
Net sales
336,654 million yen (FY2017 Consolidated)
Operating profit
34,602 million yen (FY2017 Consolidated)
Employees
12,054 (As of March 31,2018 Consolidated)
Stock listing
First section of the Tokyo Stock Exchange (Stock code: 9719)

List of directors

(As of June 26, 2018)

Member of the Board

Representative Director, Chairman and Chief Executive Officer
Masao Tabuchi
Representative Director, President and Chief Operating Officer
Tooru Tanihara
Representative Director, Executive Vice President
Daisuke Mikogami
Director, Senior Managing Executive Officer
Tetsuya Fukunaga
Director, Senior Managing Executive Officer
Koji Tamefusa
Director
Toshikazu Nambu
Director
Akira Tsuyuguchi
Director ※1 ※2
Kiyoto Matsuda
Director (Audit and Supervisory Committee Member)
Yasunori Anzai
Director (Audit and Supervisory Committee Member) ※2
Kimitoshi Yabuki
Director (Audit and Supervisory Committee Member) ※2
Masaichi Nakamura
Director (Audit and Supervisory Committee Member) ※2
Kazuko Shiraishi
  • ※1Chairman of the Board
  • ※2Outside

Executive Officer (Excluding those also serving as Members of the Board)

Executive Vice President
Masahiko Suzuki
Masanori Furunuma
 
Senior Managing Executive Officer
Shozo Hirose
Tatsuyasu Kumazaki
Masatoshi Endo
Managing Executive Officer
Toshiaki Kudo
Tetsuya Ueda
Hideki Tazai
Makoto Nakamura
Atsushi Watanabe
Kei Kato
Takashi Shinjo
Yasushi Shimizu
Takaaki Touma
Senior Executive Officer
Yoshinori Imai
Yoshimi Jouo
Noboru Itoh
Shigehiro Seki
Hisanao Takei
Koichi Naito
Yoshinori Kawashima
Akihiko Harima
Shoichi Kondo
Takayuki Okuhara
Yuji Ueno
Tadashi Miyagawa
Takaya Yamamoto
Koji Watanabe
Toshihiko Mitsuishi
Takashi Mizuno
Yukihiko Saito
Yasuhiko Oka
Mineo Yokoyama
Hiroyuki Komiya
 
Executive Officer
Kan Takahashi
Naoki Ike
Eri Kawanabe
Akira Yamano
Toshiya Uchida
Kazuhiko Abe
Hiroyuki Miyagawa
Jiyunichi Horie
Kenji Toda
Ken Takano
Hideyuki Miyashita
Masahiro Otani
Tomishige Tamura
Masaaki Mori
Takaaki Ishida
Shoji Shiuchi
 
 

Organizational Chart

(As of Apr 1, 2018)

Organizational Chart

Corporate Profile