Corporate Outline

Basic Information

Company name
SCSK Corporation
(Abbreviated as SCSK)
Established
October 25, 1969
Capital
21,152 million yen
Net sales
336,654 million yen (FY2017 Consolidated)
Operating profit
34,602 million yen (FY2017 Consolidated)
Employees
12,054 (As of March 31,2018 Consolidated)
Stock listing
First section of the Tokyo Stock Exchange (Stock code: 9719)

List of directors

(As of April 1, 2019)

Member of the Board

Representative Director, Chairman and Chief Executive Officer
Masao Tabuchi
Representative Director, President and Chief Operating Officer
Tooru Tanihara
Director
Tetsuya Fukunaga
Director ※2
Daisuke Mikogami
Director ※2
Koji Tamefusa
Director ※2
Toshikazu Nambu
Director ※2
Akira Tsuyuguchi
Director ※1 ※2
Kiyoto Matsuda
Director (Audit and Supervisory Committee Member)
Yasunori Anzai
Director (Audit and Supervisory Committee Member) ※2
Kimitoshi Yabuki
Director (Audit and Supervisory Committee Member) ※2
Masaichi Nakamura
Director (Audit and Supervisory Committee Member) ※2
Kazuko Shiraishi
  • ※1Chairman of the Board
  • ※2Outside

Executive Officer (Excluding those also serving as Members of the Board)

Executive Vice President
Masanori Furunuma
Shozo Hirose
 
Senior Managing Executive Officer
Tatsuyasu Kumazaki
Masatoshi Endo
Kei Kato
Managing Executive Officer
Toshiaki Kudo
Tetsuya Ueda
Hideki Tazai
Makoto Nakamura
Atsushi Watanabe
Takashi Shinjo
Yasushi Shimizu
Takaaki Touma
Tatsuro Tamura
Kazumasa Watanabe
Hisanao Takei
 
Senior Executive Officer
Yoshinori Imai
Shigehiro Seki
Koichi Naito
Yoshinori Kawashima
Akihiko Harima
Takayuki Okuhara
Tadashi Miyagawa
Takaya Yamamoto
Koji Watanabe
Toshihiko Mitsuishi
Yukihiko Saito
Yasuhiko Oka
Mineo Yokoyama
Hiroyuki Komiya
 
Executive Officer
Kan Takahashi
Naoki Ike
Eri Kawanabe
Akira Yamano
Toshiya Uchida
Kazuhiko Abe
Hiroyuki Miyagawa
Junichi Horie
Kenji Toda
Ken Takano
Hideyuki Miyashita
Masahiro Otani
Tomishige Tamura
Masaaki Mori
Takaaki Ishida
Shoji Shiuchi
Kenji Ichiba
Shu Wei
Shunichiro Fukushima
Tomoo Kawana
Ikuo Uchiyama

Organizational Chart

(As of Apr 1, 2019)

Organizational Chart

Corporate Profile